Hem

Medlemmarna i Asylgruppen Örebro arbetar ideellt för att stödja flyktingar, asylsökande och papperslösa. Vi står på flyktingarnas sida!

 

 

Asylgruppen Örebro

 

Våren 2015 bildades Asylgruppen Örebro. Vårt syfte är att ge stöd och råd åt asylsökande, flyktingar och papperslösa i Örebrotrakten eller med anknytning till Örebro.

 

Vår ambition är också att bedriva opinionsarbete i flyktingfrågor genom informationsträffar. Välkommen att delta! Läs mer på vår Facebooksida där aktuellt program finns.

 

ASYLGRUPPEN ÖREBRO

asylgruppenorebro@gmail.com

www.facebook.com/asylgruppenorebro