Om

Om Asylgruppen Örebro

 

Så kan du hjälpa oss hjälpa:

 

Donera pengar till våra hjälpsökande genom att swisha till 1232 861 375 eller att sätta in pengar på vårt plusgirokonto 75 75 95-4.

 

Du kan också skänka mat, medicin, kläder eller annat som behövs. Se aktuella önskemål på vår Facebooksida.

 

 

 

 

 

 

 

Så jobbar vi:

 

”Medlemmarna i Asylgruppen Örebro arbetar ideellt för att stödja flyktingar, asylsökande och papperslösa.Vi står på flyktingarnas sida!

 

I den utsträckning vi har möjlighet vill vi på olika sätt ge stöd till enskilda flyktingar, asylsökande och papperslösa. Detta kan ske genom:

 

- Stöd i enskilda asylärenden

- Stöd i kontakten med myndigheter

- Förmedling av kontakt med advokater, läkare och liknande

- Stöd till dem med sociala och humanitära behov

 

Asylgruppen Örebro anser att situationen för flyktingar och asylsökande är oacceptabel. Det finns många människor i Sverige som idag lever under ohållbara och omänskliga förhållanden. Detta vill vi förändra!

 

Asylgruppen Örebro är religiöst och partipolitiskt obunden.”

 

 

 

Vill du vara med? Mejla oss, skriv till oss på Facebook eller kom och träffa oss när vi har möte på Studieförbundet Bilda, Fabriksgatan 8 i Örebro. Se Facebooksidan för aktuell träff.

 

 

 

ASYLGRUPPEN ÖREBRO

asylgruppenorebro@gmail.com

www.facebook.com/asylgruppenorebro